อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องนโยบายความโปร่งใส และตรวจสอบได้...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
ตำแหน่งว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
แบบการยื่นชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี...     จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ...     จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษี...     จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง
แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่...     จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศาลเจ้า - หนองผักหนาม หมู่ที่
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบข่า - หนองผักหนาม หมู่ที่ 4
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายหมู่ที่5 หมู่ที
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาสสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
   ประกาสสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิด และ ปิด ภาคเรียนที่ 1/2559
   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลิตี้ล่าง หมู่ 3
   ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนขี้เหล็กกลุ่มบน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะขนุน
   ประกาศราคากลางขุดลอกคลองมาบตอง-สามพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง
   ประกาศราคากลาง รวม 16 โครงการ
   ประกาศศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านไร่-หนองกาน้ำ ซอย10
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาคมตำบล เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ...
กีฬาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ...
ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบข่า ...
วันเด็ก ประจำปี 2559 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2558
ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2558  


 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.191.71
คุณเข้าชมลำดับที่ 256,413

พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.