อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น...     จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง
ประกาศกำหนดระยะเวลายืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเขต อบต.หนองหงษ์...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
ประกาศปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์)...     จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ตำบลคลองทับจันทร์ ให้ไปรับแบบพ...     จำนวนผู้เข้าชม 28379 ครั้ง
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่...     จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก 2 ชั้น...     จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์...     จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาประจ...     จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและระบบระบายน
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจงาน โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้ซอยนาถน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบ
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจงาน โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ (S
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจงาน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยนาถน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาไม้ลัก หมู่ที่ ๖ และขยายไหล่ทาง คสล.ซอยหมอสุดจิต หมู่ที่ ๑๒
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายมุด หมู่ที่ ๔ และก่อสร้างถนน คสล.ซอยโกเกี่ยว หมู่ที่ ๔
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตวงกระสินธุ์ หมู่ที่ ๔ และก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาระกำ ๔ หมู่ที่ ๑๐
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านมั่นคง (ซอย ๑) หมู่ที่ ๒ ,ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านมั่นคง (ซอย ๔) หมู่
   รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยท่อคอนกรีตชนิดครึ่งซีก บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6
   รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยท่อคอนกรีตชนิดครึ่งซีก บ้านแห่ หมู่ที่ 1
   รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยท่อคอนกรีตชนิดครึ่งซีก บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 3
   รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยท่อคอนกรีตชนิดครึ่งซีก บ้านแห่ หมู่ที่ 1
   รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยท่อคอนกรีต คสล. บ้านไชยวาน หมู่ที่ 7
   ประกาศราคากลางซ่อมแซมอาคารสนามฟุตบอลในร่ม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๙ ...
ออกเสียงประชามติ ๒๕๕๙ ...
กีฬาสีศูนย์เด็กเล็กวัดมาบข่า ๒๕๕๙ ...
โครงการอบรมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลมาบข่า ๒๕๕๙ ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2558
ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2558  


 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.204.104.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 375,091

มกราคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 มกราคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.