ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครงาน 17 เมษายน - 25 เมษายน 2557 ติดต่่อสอบถาม งานการเจ้าหน้าที่ 0...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง...     จำนวนผู้เข้าชม 224 ครั้ง
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดเป็นสถานที่ก่อสร้างตลาดชุมชน อ...     จำนวนผู้เข้าชม 339 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าขนหนูตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ...     จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดช...     จำนวนผู้เข้าชม 359 ครั้ง
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง จำนวน 2สาย หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลอย และหมู่ที่ 4 ตำบลบางหัก อำ...     จำนวนผู้เข้าชม 366 ครั้ง
ประกาศสอบราคาโโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน...     จำนวนผู้เข้าชม 404 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...     จำนวนผู้เข้าชม 417 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ...     จำนวนผู้เข้าชม 467 ครั้ง
ตารางให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 323 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประมูลจ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางระบบระบายน้ำถนนสายทางเข้าวัดมาบข่า ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ด้วยระบบอ
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธง สนามเด็กเล่นพร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา หมู่ท
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายรำไพ เจริญทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดร
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงเชมเปญพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลและรื้อระบบถังน้ำเดิมออก ณ สำนักงานเทศบลตำบลมาบข่าพั
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอ่างหินเชื่อมสะพานหนองยาว หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 14 โครงการ
   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกนาค หมู่ที่ 4
   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกนาค หมู่ที่ 4
   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1
   ประกาศประมูลจ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางระบบระบายน้ำถนนสายทางเข้าวัดมาบข่า ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ด้วยระบบอ
   ประกวดราคาจ้าง รวม 36 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง บ้านคู หมู่ ๖ และบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ ๑๕
   อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๔ หมู่บ้าน
   อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 หมู่บ้าน
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ ครั้งที่ ๔  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ ...
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ปรำจำปี ๒๕๕๗  ครั้งที่ ...
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดโครงการบำรุงรักษาสวนยางพารา  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ศาลาสั ...
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เมื่่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  วัดหนองผั ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  

 

 


ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วมกับ หน่วยงานภาคีด้านโรคเอดส์ จัดโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วมกับ หน่วยงานภาคีด้านโรคเอดส์ จัดโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555  

 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.211.190.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 79,017

เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 เมษายน 2557
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.