ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาอง...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน “ปั่นเพื่อพ่อ บอกรักพ่อให้ก้องโลก”โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ร...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ งานปรับปรุ่งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง “โครงการปร...     จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสาย ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จัง
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการตกแต่งศาลารวมใจ (ต่อเนื่อง) หมูที่ ๗ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังห
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบข่าทางด้านหลัง เพื่อเป็นโรงอาหา
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.มาบข่า - หนองผักหนาม หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบข่า อำเภอ
   ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สนามกีฬา หมูที่ ๓ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวั
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านเมืองดู่เชื่อมต่อบ้า
   โครงการขุดลอกสระหนองบัว หมู่ 1 บ้านโคกอุดม
   ประกาศ อบต.นาเลิง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ฯ
   โครงการขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านหนองโสกโคกอุดม
   โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม
   ประกาศราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
   ประกาศ สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
   ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 บ้านคลองหิน
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ...
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนาร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่อง ...
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘   ...
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา นำโดย นายสุกิจ จันทร์มณี นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้ ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  

 

 


 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.1.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 205,332

ธันวาคม 2558
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.