อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๙
ออกเสียงประชามติ ๒๕๕๙
กีฬาสีศูนย์เด็กเล็กวัดมาบข่า ๒๕๕๙
โครงการอบรมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลมาบข่า ๒๕๕๙
โครงการเกราะป้องกันต้านภัยยาเสพติด ๒๕๕๙
พิธีมอบทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๙
โครงการรวมพลังป้องกัน มหันตภัยไข้เลือกออก ๒๕๕๙
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ในการจัดทำแผนชุมชนและการพัฒนาชุมชน
ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ปี 2559
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ ครั้งที่ 6
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ประชาคมตำบล เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
กีฬาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบข่า
วันเด็ก ประจำปี 2559
โครงการชีวิตสุขสันตวันที่พอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งชาติ

 

 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.197.136.128
คุณเข้าชมลำดับที่ 394,305

กุมภาพันธ์ 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.