ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ ครั้งที่ ๔  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ปรำจำปี ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  ในวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดโครงการบำรุงรักษาสวนยางพารา  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ศาลาสันติสุข  หมู่ที่ ๕  ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เมื่่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  วัดหนองผักหนาม  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดโครงการ  โครงการอบรมมังคุดผิวมันให้กับเกษตรกรเมื่อวัน ที่  4  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556  
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วมงาน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2556  เทศบาลตำบลมาบ่าพัฒนา ร่วมงาน วันพ่อที่อ่างดอกกราย จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดโครงการดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2556 ณ  วัดมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วมงาน วันปิยะมหาราช เ้มื่อวันที่  23  ตุลาคม  2556  ณ  ศาลาอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สามชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ประจำปี  ๒๕๕๖
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เมื่อวันที่  ๑๕ -๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประชุมสภา เมื่อวันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ร่วมงาน  วันแม่แห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๖  ณ ศาลาอำเภอนิคมพัฒนา
มาบข่าพัฒนาใส่ใจปัญหายาเสพติด  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
โครงการงานแห่เทียนจำนำพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ถวาย  ณ  วัดมาบข่า  วัดกระเฉท  วัดหนองผักหนาม
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเงินการคลัง  เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ประจำปี ๒๕๕๖  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดมาบข่า
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วม พิธีถวายสักการะพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 

 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.12.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 78,987

เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 เมษายน 2557
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.