ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันเด็กแห่งชาติ
ประชาคม  ๒๕๕๘
วันพ่อแห่งชาติ  ๒๕๕๘
โครงการชีวิตสุขสันต์วันที่พอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี  ๒๕๕๗
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ  ประจำปี  ๒๕๕๗
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ วันแม่แห่งชาติ
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบข่า  ประจำปี  ๒๕๕๗
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการด้านพัสดุ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง  สวนสมุนไพรฯ
เทศบาลตำบลาบข่าพัฒนา  จัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา  ถวายวัดหนองผักหนาม  วัดกระเฉท  และ  วัดมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
โครงการเพาะเห็ดในขี้เลื่อย  ประจำปี  ๒๕๕๗  วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรระยอง  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง
โครงการพิชิตใจแก้ไขปัญหายาเสพติด  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนวัดมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดการประชุมสภาเมื่อวันที่  ๒๘  พ.ค. ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จังหวัดระยอง
โครงการสานสัมพันธ์ สานใจ สานครอบครัว  ประจำปี  ๒๕๕๗  
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดโครงการอบรมผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า เมื่อวันที่  ๑๕  พ.ค  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนนิคมวิทยา  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
วันเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดงานเทศกาลสงกรานต์  แข่งขันกีฬาพื้นบ้านรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา พร้อมทั้ง  ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้  งานวันจักรี  เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๗

 

 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.197.94.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 170,818

พฤษภาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.