ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันเด็กแห่งชาติ
ประชาคม  ๒๕๕๘
วันพ่อแห่งชาติ  ๒๕๕๘
โครงการชีวิตสุขสันต์วันที่พอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี  ๒๕๕๗
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ  ประจำปี  ๒๕๕๗
ประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ วันแม่แห่งชาติ
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบข่า  ประจำปี  ๒๕๕๗
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการด้านพัสดุ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง  สวนสมุนไพรฯ
เทศบาลตำบลาบข่าพัฒนา  จัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา  ถวายวัดหนองผักหนาม  วัดกระเฉท  และ  วัดมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
โครงการเพาะเห็ดในขี้เลื่อย  ประจำปี  ๒๕๕๗  วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรระยอง  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง
โครงการพิชิตใจแก้ไขปัญหายาเสพติด  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนวัดมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดการประชุมสภาเมื่อวันที่  ๒๘  พ.ค. ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จังหวัดระยอง
โครงการสานสัมพันธ์ สานใจ สานครอบครัว  ประจำปี  ๒๕๕๗  
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดโครงการอบรมผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า เมื่อวันที่  ๑๕  พ.ค  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนนิคมวิทยา  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
วันเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดงานเทศกาลสงกรานต์  แข่งขันกีฬาพื้นบ้านรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗

 

 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.116.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 181,568

สิงหาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 สิงหาคม 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.