ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการพิชิตใจแก้ไขปัญหายาเสพติด  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนวัดมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดการประชุมสภาเมื่อวันที่  ๒๘  พ.ค. ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จังหวัดระยอง
โครงการสานสัมพันธ์ สานใจ สานครอบครัว  ประจำปี  ๒๕๕๗  
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดโครงการอบรมผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า เมื่อวันที่  ๑๕  พ.ค  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนนิคมวิทยา  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
วันเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดงานเทศกาลสงกรานต์  แข่งขันกีฬาพื้นบ้านรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา พร้อมทั้ง  ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้  งานวันจักรี  เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วม  แข่งขันตำน้ำพริก  ณ  ศูนย์มายอง  เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  ร่วมกับ  SCG ทาสีบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ  เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ ครั้งที่ ๔  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ปรำจำปี ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  ในวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดโครงการบำรุงรักษาสวนยางพารา  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ศาลาสันติสุข  หมู่ที่ ๕  ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เมื่่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  วัดหนองผักหนาม  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  จัดโครงการ  โครงการอบรมมังคุดผิวมันให้กับเกษตรกรเมื่อวัน ที่  4  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556  
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วมงาน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2556  เทศบาลตำบลมาบ่าพัฒนา ร่วมงาน วันพ่อที่อ่างดอกกราย จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จัดโครงการดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2556 ณ  วัดมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ร่วมงาน วันปิยะมหาราช เ้มื่อวันที่  23  ตุลาคม  2556  ณ  ศาลาอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

 

 
นายสุกิจ จันทร์มณี
นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา

 
นายไพฑูรย์ เทพศาสตรา
ปลัดเทศบาลฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.24.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 109,653

สิงหาคม 2557
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.